Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: AKC-R (7) (archiwalny) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego
AKC-R (3) (archiwalny) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego

AKC-R (3) (archiwalny) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego

00
2011
Wersja: (3)
Obowiązywał od 01.02.2018 do 18.09.2018

Do czego stosuje się AKC-R (3)

Miejscem składania formularza AKC-R (3) jest:

1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu, a jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej albo ze względu na adres zamieszkania osoby fizycznej (art. 14 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym).
2. Naczelnik urzędu skarbowego wybrany przez podatnika (art. 14 ust. 4a-4f ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym).
3. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie – w pozostałych przypadkach (art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym).

Za podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Pola jasne wypełnia podmiot, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. 2018 poz. 234) - załącznik nr 1.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF