AKC-RU/AKC-ZU (archiwalny) Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o pod

Wersja: (1) | Pobrań: 4088 | Obowiązuje od: 2019-08-22 do: 2021-06-30
2.9 5 | Głosów: 7
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.9 (7 głosów)

Opis: AKC-RU/AKC-ZU (archiwalny) Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o pod

Deklarację AKC-RU/ZU składają podmioty zgłaszające rejestrację w formie uproszczonej w zakresie podatku akcyzowego lub zaprzestanie wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 

Miejsce składania, w przypadku:

  • osób fizycznych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy do wykonywania zadań w zakresie akcyzy ze względu na adres i zamieszkania lub adres miejsca pobytu,
  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - naczelnik urzędu skarbowego właściwy do wykonywania zadań w zakresie akcyzy ze względu na adres ich siedziby.
  • gdy zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy podlega obowiązkowi rejestracyjnemu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą, a jeżeli te czynności są wykonywane lub te stany faktyczne występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej albo ze względu na adres zamieszania osoby fizycznej; naczelnik urzędu skarbowego wybrany przez podatnika; naczelnik urzędu skarbowego, który był organem właściwym dla zmarłego przedsiębiorcy w chwili jego śmierci, w przypadku przedsiębiorstwa w spadku; Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie w przypadkach niewymienionych w pkt 1-3.

W przypadku przedsiębiorstwa w spadku za dzień zaprzestania wykonywania czynności uważa się dzień wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. 2019 poz. 1578) - załącznik nr 1

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.