Aktualnie obowiązujący druk

CIT/BR (7) (archiwalny) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych

Wersja: (7) | Pobrań: 2157 | Obowiązuje od: 2020-04-17 do: 2021-03-05
Brak głosów

Opis: CIT/BR (7) (archiwalny) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych

CIT/BR stanowi załącznik do zeznań: CIT-8, CIT-8AB. Formularz wypełniają podatnicy korzystający z odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów
uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, zwanych dalej „kosztami kwalifikowanymi” na zasadach
określonych w art. 18d ustawy oraz podatnicy, którym przysługuje kwota do zwrotu na podstawie art. 18da ustawy.

Jednostka naukowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), z którą podatnik zawarł umowę lub porozumienie, na podstawie którego są prowadzone badania podstawowe. W przypadku gdy część D jest niewystarczająca do podania danych o wszystkich jednostkach naukowych, z którymi podatnik zawarł umowę lub porozumienie, należy wypełnić kolejny(e) załącznik(i) CIT/BR, podając w nim(nich) tylko identyfikator podatkowy NIP podatnika oraz brakujące dane w części F.

Więcej informacji dotyczących wypełniania druku znajduje się w poradniku Jak wypełnić CIT/BR.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2020 poz. 677) - załącznik nr 4

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.