DWOOK-ZZG (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Związek Gmin Zielona Góra

DWOOK-ZZG (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Związek Gmin Zielona Góra

00
722
Wersja: 21.05.2013
Obowiązywał do 28.11.2013

Do czego stosuje się DWOOK-ZZG

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej, a na terenie której powstają odpady komunalne - Zielonogórski Związek Gmin

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2012.391)

Zobowiązany do złożenia deklaracji:
Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, znajdujący się na obszarze Zielonogórskiego Związku Gmin (tj. Miasto i Gmina Zielona Góra, Gmina Czerwieńsk, Gmina Świdnica) na których powstają odpady komunalne

Miejsce składania deklaracji:
ZIELONOGÓRSKI ZWIĄZEK GMIN
ul. Zjednoczenia 110 (budynek C)
65-120 Zielona Góra

Informacje dotyczące deklaracji oraz przykłady wypełnienia dostępne są na stronie [Zielonogórskiego Związku Gmin.](http:// http://www.zzg.zgora.pl/cms/index.php/deklaracje)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2012.391)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF