EOUDO Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (RODO)

EOUDO Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (RODO)

3.01
1647
Wersja: 25.05.2018
Obowiązuje od 25.05.2018

Do czego stosuje się EOUDO

Podmiot, który uzyskuje możliwość przetwarzania danych w ramach swojej jednostki (zakładu pracy) musi upoważnić osoby zatrudnione do posługiwanie się danymi. W efekcie przetwarzanie przez te osoby danych jest możliwe wyłącznie po:

  • Uzyskaniu upoważnienia do przetwarzania w ramach czynności prowadzonych przez administratora danych,
  • Wyłącznie na wyraźne polecenie administratora danych. 

Niezależnie od przekazania upoważnień, administrator danych osobowych powinien monitorować ilość przekazanych upoważnień oraz ich charakter (rodzaje upoważnień). Podstawą do tego jest ewidencja, pozwalająca spełnić u administratora, wymóg zachowania bezpieczeństwa obrotu danymi. Dzięki ewidencji administrator może stwierdzić, że dochowuje należytej staranności w procesie przetwarzania danych, a w przypadku wątpliwości co do niedozwolonego przetworzenia w prosty sposób ustalić prawo określonych osób do określonych czynności na danych. 

Najistotniejszym elementem ewidencji jest powiązanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej, okresu od którego rozpoczęło się upoważnienie oraz daty, w której doszło do odebrania upoważnienia oraz zakresu (uprawnienia) w zakresie przetwarzania danych. Te dane pozwalają ustalić w jakim zakresie, kiedy i kto ma prawo w danym zakładzie pracy (u danego administratora danych osobowych) dysponować i przetwarzać powierzone temu podmiotowi dane.  

Wzory druków przygotowane przez firmę PHAROS.

Podstawa prawna

Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.l nr 119).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF