EPiPr Ewidencja przychodów i podatku - najem rozliczany ryczałtem ewidencjonowanym

Wersja: 16.10.2014 | Pobrań: 1867
3 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (1 głos)

Opis: EPiPr Ewidencja przychodów i podatku - najem rozliczany ryczałtem ewidencjonowanym

Przychody z najmu rzeczy ruchomej lub nieruchomości, o ile nie są uzyskiwane w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, powinny być wykazane i opodatkowane w rocznym rozliczeniu podatkowym. Podatnik ma do wyboru opodatkować je według zasad ogólnych – skalą podatkową lub ryczałtowym podatkiem 8,5%.
W przypadku najmu rozliczanego ryczałtowo podatnik powinien ewidencjonować uzyskiwany przychód. Stanowi on bowiem podstawę do naliczenia 8,5% podatku. Przychodu nie obniża się o koszty najmu, tym niemniej podatnik powinien przechowywać dowody ich poniesienia.
Do przychodów podatnik nie musi natomiast zaliczać refakturowanych opłat za media. Ze względu na to, że nie jest on formalnym odbiorcą tych usług oraz nie powinny obciążać jego podatnik nie wprowadza do przychodów kwot przekazywanych mu w ramach refaktur. Gdyby jednak sam zdecydował się ponosić wydatki nie wyszczególniając ich osobno od umowy czynszu, to powinien liczyć się z możliwością kwestionowania rozliczenia wyłącznie od części czynszu, z pominięciem opłaty równej wydatkom na media.
Podatnik zobowiązany jest nie tylko rozliczyć się z najmu na koniec roku (deklaracja PIT-28), ale również opłacać miesięcznie ryczałt na podatek. Podatku od najmu nie można opłacać kwartalnie. Podatnik nie ma obowiązku sporządzać miesięcznych deklaracji podatkowych w związku z obliczanym ryczałtem na podatek. Nie ma również obowiązku prowadzenia ewidencji - nie ma też jej wzoru wskazanego przepisami. Podatnik może ją zatem zaprowadzić dla celów własnych, by łatwiej obliczać kwotę ryczałtu. W przypadku kontroli może zostać, choć nie musi zostać przekazywana organowi kontrolującemu.
W tabeli ewidencyjnej wprowadza się przychody faktycznie uzyskane a nie jedynie należne za dany miesiąc.

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.1998, nr 144, poz. 930).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.