EW-M Ewidencja osób zatrudnionych będących w wieku do 26 r.ż.

Wersja: 01.08.2019 | Pobrań: 1299 | Obowiązuje od: 2019-08-01
4 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (1 głos)

Opis: EW-M Ewidencja osób zatrudnionych będących w wieku do 26 r.ż.

Osoby do ukończenia przez nie 26 roku życia korzystają ze zwolnienia z podatku z tytułu przychodów z umowy o pracę, zlecenie, pracę nakładczą stosunek służby, spółdzielczy stosunek pracy. Płatnik, który zatrudnia takie osoby zobowiązany jest przestrzegać limitu w danym zakładzie pracy, tzn. 

  • W 2019 r. nie pobiera on zaliczki do wartości 35636,67 zł przychodu brutto, o ile otrzyma oświadczenie od pracownika o zastosowaniu do niego tych przepisów,
  • W 2020 r. nie pobiera on zaliczki do wysokości 85.528 zł przychodu brutto, chyba że otrzyma od pracownika wniosek o pobieranie tej zaliczki. 

Ewidencja pozwala kontrolować wartość przychodu brutto zatrudnionego. Wartość ta będzie kluczowa dla wypełnienia przez płatnika obowiązku wyznaczenia momentu, od którego zobowiązany jest on zaliczki pobierać. W przypadku:

  • Przekroczenia limitu, płatnik pobiera zaliczki od nadwyżki ponad limit (od każdej złotówki nadwyżki również w związku z wypłatą którą pracownik przekroczył limit zwolnienia)m
  • Przekroczenia 26 r. ż. Wypłaty otrzymane lub postawione do dyspozycji pracownika w dniu ukończenia tego wieku są w całości opodatkowane – wypłaty otrzymane lub postawione do dyspozycji w każdym dniu poprzedzającym tę datę korzystają ze zwolnienia. 
     

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1394).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.