FKorDP Faktura korygująca do paragonu

Wersja: 1 | Pobrań: 793
Brak głosów

Opis: FKorDP Faktura korygująca do paragonu

Paragon może dokumentować wyłącznie transakcje opodatkowane podatkiem VAT, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych. Jeżeli transakcja udokumentowana zostanie paragonem, a prowadzona jest na rzecz przedsiębiorstwa - wówczas obowiązkowym jest wystawienie do takiego paragonu faktury VAT. O ile przedsiębiorca powinien zawsze otrzymać fakturę, to również konsument może do paragonu zażądać faktury. Również w tym przypadku sprzedawca winien sprzedaż zaewidencjonowaną na Kasię drugi raz rozliczyć – przygotowując i wystawiając na rzecz kupującego fakturę.

Faktura w obu tych przypadkach nie musi zawierać żadnych szczególnych danych innych niż standardowa faktura, musi natomiast być powiązana z oryginałem wystawionego paragonu (u osoby fizycznej będącej konsumentem  nie trzeba jednak wskazywać numeru NIP lub PESEL identyfikującego nabywcę). Warto natomiast, by zawierała ona w „uwagach” lub w innej pozycji - numer paragonu, do którego została ona wystawiona, tym bardziej że w przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik ma obowiązek zostawiać w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę. Gdyby doszło do rozdzielenia dokumentów – faktura z numerem paragonu łatwiej będzie mogła zostać połączona z właściwym paragonem.

W zakresie księgowania, w podatku dochodowym księgować należy paragon - nie wpisuje się do ewidencji KPiR lub ewidencji przychodów kwot wynikających z faktur dokumentujących dokonanie sprzedaży uprzednio zarejestrowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, natomiast należy w sposób trwały połączyć zwrócone oryginały paragonów fiskalnych z kopiami (egzemplarzami) wystawionych faktur. Księgowania dokonuje się zatem na podstawie paragonu – zarówno w przypadku faktury na rzecz przedsiębiorcy, jak i na rzecz konsumenta, który zażąda wystawienia faktury do przygotowanego już paragonu.

Odwrotnie natomiast postąpić należy w zakresie ewidencji VAT – zasadą jest, że ewidencjonowany powinien być jednorazowo obrót - jeżeli faktura do paragonu została wystawiona do sprzedaży na rzecz innej firmy, to konieczne jest jej wykazanie jako pojedynczy, samodzielny wpis (oddzielny wpis w ewidencji JPK_VAT). Natomiast jeżeli faktura wystawiana jest w związku z żądaniem osoby fizycznej (konsumenta), to nie ma potrzeby wyodrębniania jej z raportu kasy fiskalnej.

Wypełniona i zapisana faktura automatycznie jest importowana do ewidencji sprzedaży VAT w JPKomacie, który umożliwia tworzenie i e-wysyłkę pliku JPK_VAT.

Praktyczny i szybki kalkulator VAT netto / brutto – sprawdź oblicz kwotę VAT lub netto.

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.