FV EURO Faktura europejska

Wersja: 1 | Pobrań: 153 | Obowiązuje od: 2021-01-01
Brak głosów

Opis: FV EURO Faktura europejska

Transakcje, dla których miejscem opodatkowania znajduje się w kraju nabywcy, wymagać mogą od sprzedającego wystawienia nie tylko polskiej faktury z oznaczeniem podstawy prawnej braku naliczenia VAT w Polsce. 

W przypadku, gdy nabywcą pozostaje osoba lub jednostka, która nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej lub też gdy nabywcą jest podatnik, u którego nie rozlicza się wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i jednocześnie zgodnie z polskimi przepisami miejscem świadczenia lub dostawy jest kraj nabywcy, wówczas na sprzedawcy ciąży obowiązek naliczenia podatku VAT obowiązującego w kraju będącym miejscem nabycia. 

W tym przypadku podatnik posługiwać musi się przepisami i stawkami podatku właściwymi dla miejsca nabycia. W tym celu posłużyć powinien się fakturą europejską, uwzględniającą  specyfikę przepisów kraju nabywcy.

Z faktury europejskiej korzystać mogę również podatnicy stosujący procedury OSS i IOSS (procedura unijna  i nieunijna rozliczania VAT w kraju identyfikacji VAT). 

Podstawa prawna: art. 106a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694 i 802). 

Podstawa prawna:

Art. 106a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694 i 802).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.