FVATU Faktura uproszczona

Wersja: 1 | Pobrań: 1541 | Obowiązuje od: 2017-12-07
1 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)

Opis: FVATU Faktura uproszczona

Faktury uproszczone, wystawiać mogą podatnicy podatku VAT, zwolnieni z podatku ze względu na wartość sprzedaży do 150.000 zł rocznie oraz podatnicy prowadzący wyłącznie sprzedaż zwolnioną z podatku VAT ze względu na rodzaj dokonywanych czynności (tzw. zwolnienia przedmiotowe).
Faktur takich w praktyce nie nazywa się fakturami uproszczonymi, lecz uznaje za tradycyjne faktury, które jednak zawierać mogą mniejszą niż w przypadku podatnika VAT czynnego ilość danych obowiązkowych.
Rachunki obecnie wystawiać mogą wyłącznie osoby, które nie są podatnikami podatku VAT (nie spełniają warunku podatnika tego podatku), np. zleceniobiorcy, pracujący na umowę o dzieło, którzy m.in. podobnie jak pracownicy nie ponoszą ekonomicznych konsekwencji wobec osób trzecich za charakter prac wykonywanych na rzecz zleceniodawcy. Natomiast rachunek wystawiany jest w sposób uproszczony i może zawierać tyle samo danych co faktura uproszczona. Wówczas dokumenty te są do siebie bardzo podobne.
Dokument uproszczony powinien zawierać:

  • datę wystawienia,
  • numer kolejny,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi,
  • kwotę należności ogółem.

Dokumenty tego typu należy odróżnić od faktur uproszczonych VAT, które wystawia się w przypadku dokumentowania czynności o niewielkiej wartości tzn. do 100 euro lub 450 zł. W przypadku tego typu dokumentów faktura musi zawierać dane dotyczące transakcji w kwocie brutto (kwotę należności ogółem), natomiast nie zawiera m.in. danych NIP kontrahenta czy też konkretyzujących stawki i kwoty podatku.

Wypełniona i zapisana faktura automatycznie jest importowana do ewidencji sprzedaży VAT w JPKomacie, który umożliwia tworzenie i e-wysyłkę pliku JPK_VAT.

Podstawa prawna:

Par. 3 pkt 3 rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013, poz. 1485).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.