Aktualnie obowiązujący druk

GUS G-01 (2020) (archiwalny) Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów za rok 2020

Wersja: (2020) | Pobrań: 2198 | Obowiązuje od: 2021-01-01 do: 2021-12-31
Brak głosów

Opis: GUS G-01 (2020) (archiwalny) Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów za rok 2020

Formularz wypełniają podmioty (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) zużywające materiały według załączonej listy asortymentowej na wszystkie cele (w tym również na roboty wykonane za granicą), a mianowicie na: produkcyjno-eksploatacyjne, budowlano-montażowe i inne niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą jednostki (np. na cele socjalne, remonty, naprawy, instalacje, konserwacje).
Podmioty (jednostki macierzyste) powinny sporządzić sprawozdanie stanowiące zbiorówkę wszystkich podległych im zakładów (jednostek lokalnych), również tych, które znajdują się na terenie innego województwa.
Sprawozdanie sporządza się w okresach rocznych, w terminie do 8 marca 2021 roku.
Sprawozdaniem należy objąć tylko te materiały, które stanowią własność przedsiębiorstwa. Podać należy tylko te ilości materiałów, które zostały wyłącznie zużyte przez jednostkę (bez zużycia kooperantów lub innych przedsiębiorstw, którym pewne ilości materiałów mogły zostać przez jednostkę sprzedane). Jednostki wykonujące usługi budowlano-montażowe (w tym remonty, naprawy, instalacje) wykazują zużycie materiałów jako zużycie własne również w przypadku, gdy rozliczają te materiały wraz z robocizną na fakturze za usługę.
W sprawozdaniu wymienia się materiały według załączonej listy asortymentowej.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej Dz.U. 2020 poz. 443, z późn. zm.)

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2020 poz. 443).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.