GUS KZ (2017) (archiwalny) Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym za rok 2017

Wersja: (2017) | Pobrań: 1786 | Obowiązuje od: 2018-01-01 do: 2019-01-01
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: GUS KZ (2017) (archiwalny) Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym za rok 2017

Obowiązek sprawozdawczy w zakresie wypełniania sprawozdania KZ dotyczy spółek, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, a także podmiotów zorganizowanych w innej formie prawnej niż wymienione i posiadających kapitał zagraniczny zarówno przez cały rok, jak i przez część roku sprawozdawczego.
Wszystkie oddziały przedsiębiorców zagranicznych posiadające kapitał zagraniczny powinny wypełnić formularz KZ. Dane o wartości kapitału zagranicznego należy podać w oparciu o prowadzoną przez oddział rachunkowość. Oddziały przedsiębiorców zagranicznych nieposiadające kapitału zagranicznego zaznaczają w pytaniu 1 odpowiedź „2” w formularzu elektronicznym lub przekazują formularz w postaci dokumentu papierowgo do Urzędu Statystycznego w Warszawie, adres 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21 (patrz nagłówek sprawozdania).
Uwaga:

  • sprawozdanie dotyczy danych za rok kalendarzowy, tzn. wypełnia się je również wówczas, gdy rok obrotowy nie jest zgodny z rokiem kalendarzowym,
  • podmioty, których rok obrotowy nie pokrywa się z kalendarzowym - podają dane o kapitale według stanu na dzień: 1.01.2017 r. i 31.12.2017 r. oraz pozostałe dane za rok kalendarzowy,
  • podmioty, które przez cały rok 2017 posiadały kapitał zagraniczny - wypełniają wszystkie punkty formularza,
  • podmioty, które przez część roku 2017 posiadały kapitał zagraniczny (np. podmioty, które w roku sprawozdawczym sprzedały/nabyły udziały zagraniczne), w pytaniu pierwszym zakreślają „1”, a pozostałe pytania wypełniają w zależności od okresu prowadzenia działalności jako podmiot z udziałem kapitału zagranicznego, (np. jeśli podmiot przez pierwsze 6 miesięcy roku posiadał kapitał zagraniczny i np. eksportował swoje wyroby lub usługi, to w dziale 2 pkt 1.1 kol. 1 i pkt 1.2 kol. 7 podaje wartość kapitału tylko na początek okresu, a wartość eksportu do dnia sprzedaży udziałów zagranicznych),
  • podmioty, które powstały w roku 2017 - podają dane o kapitale według stanu na dzień 31.12.2017 r., informacje o udziałowcach zagranicznych – tylko na koniec roku (dział 2 punkt 1.1 - wypełniona tylko rubryka 2, punkt 1.2 - wypełnione wszystkie rubryki z wyjątkiem rubryki 7) oraz pozostałe dane za ten okres roku 2017, w którym działały jako podmiot z kapitałem zagranicznym,
  • podmioty, które przez cały rok 2017 nie posiadały kapitału zagranicznego - odpowiadają tylko na pytanie 1, zakreślając „2” w formularzu elektronicznym lub odsyłają sprawozdanie w postaci dokumentu papierowgo do Urzędu Statystycznego w Warszawie,
  • podmioty, które nie rozpoczęły jeszcze działalności gospodarczej, w pytaniu pierwszym zakreślają „1” i wypełniają pytania dotyczące poniesionych nakładów na pozyskanie aktywów trwałych (na zakup środków trwałych i środki trwałe w budowie) oraz dane dotyczące kapitału w dziale 2,
  • podmioty z zawieszoną działalnością, w stanie likwidacji, upadłości, nieaktywne – nie wykreślone z rejestru, które posiadały w 2017 r. udziały kapitału zagranicznego, są zobowiązane do złożenia sprawozdania KZ.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1068).

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.