Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: GUS OS-29/k (2016) Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska za rok 2016
GUS OS-29/k (2014) (archiwalny) Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska za rok 2014

GUS OS-29/k (2014) (archiwalny) Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska za rok 2014

00
319
Wersja: 2014
Obowiązywał od 01.01.2015 do 31.12.2015

Do czego stosuje się GUS OS-29/k (2014)

Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska należy przekazać / wysłać w terminie do 29 maja 2015 r.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. poz. 1159).

Działalność bieżąca służąca ochronie środowiska obejmuje:

  • funkcjonowanie urządzeń i wyposażenia ochrony środowiska,
  • inną działalność niezwiązaną bezpośrednio z funkcjonowaniem urządzeń, np. gromadzenie odpadów, oczyszczanie gleby,
  • pomiary i monitorowanie poziomu zanieczyszczeń,
  • zakup dóbr używanych dla celów ochrony środowiska, na przykład wodorozcieńczalne farby, paliwa o niskiej zawartości siarki lub surowce odnawialne,
  • administrowanie i inne działalności, na przykład utworzenie i utrzymywanie systemów informacji o środowisku, przygotowanie pozwoleń środowiskowych, rejestracja i certyfikacja systemów zarządzania środowiskowego, edukacja i informacja w zakresie ochrony środowiska,
  • prace badawcze i rozwojowe w zakresie ochrony środowiska.

Kwestionariusz składa się z czterech działów:
Dział 1 - dotyczy wysokości kosztów bieżących netto poniesionych na ochronę środowiska w roku sprawozdawczym (w przypadku, kiedy w jednostce sprawozdawczej podatek VAT stanowi koszt uzyskania przychodu, koszty bieżące ochrony środowiska podawane są brutto),
Dział 2 - obejmuje źródła finansowania wyliczonych w dziale 1 kosztów bieżących ochrony środowiska,
Dział 3 - dotyczy informacji o wysokości ewentualnych przychodów i oszczędności osiąganych z tytułu prowadzenia działań służących ochronie środowiska,
Dział 4 - dotyczy liczby zatrudnionych w całej jednostce według stanu na dzień 31.12. roku sprawozdawczego oraz liczby zatrudnionych, których działalność jest związana z ochroną środowiska, w tym liczby kobiet.

Podstawa prawna

- Art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.); - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. poz. 1330).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF