GUS OS-29/k (2016) Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska za rok 2016

GUS OS-29/k (2016) Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska za rok 2016

00
853
Wersja: 01.01.2017
Obowiązuje od 01.01.2017

Do czego stosuje się GUS OS-29/k (2016)

Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska należy przekazać / wysłać w terminie do 31 maja 2017 r.

Działalność bieżąca służąca ochronie środowiska obejmuje:

  • funkcjonowanie urządzeń i wyposażenia ochrony środowiska,
  • inną działalność niezwiązaną bezpośrednio z funkcjonowaniem urządzeń, np. gromadzenie odpadów, oczyszczanie gleby,
  • pomiary i monitorowanie poziomu zanieczyszczeń,
  • zakup dóbr używanych dla celów ochrony środowiska, na przykład wodorozcieńczalne farby, paliwa o niskiej zawartości siarki lub surowce odnawialne,
  • administrowanie i inne działalności, na przykład utworzenie i utrzymywanie systemów informacji o środowisku, przygotowanie pozwoleń środowiskowych, rejestracja i certyfikacja systemów zarządzania środowiskowego, edukacja i informacja w zakresie ochrony środowiska,
  • prace badawcze i rozwojowe w zakresie ochrony środowiska.

Kwestionariusz składa się z czterech działów:
Dział 1 - dotyczy wysokości kosztów bieżących netto poniesionych na ochronę środowiska w roku sprawozdawczym (w przypadku, kiedy w jednostce sprawozdawczej podatek VAT stanowi koszt uzyskania przychodu, koszty bieżące ochrony środowiska podawane są brutto),
Dział 2 - obejmuje źródła finansowania wyliczonych w dziale 1 kosztów bieżących ochrony środowiska,
Dział 3 - dotyczy informacji o wysokości ewentualnych przychodów i oszczędności osiąganych z tytułu prowadzenia działań służących ochronie środowiska,
Dział 4 - dotyczy liczby zatrudnionych w całej jednostce według stanu na dzień 31.12. roku sprawozdawczego oraz liczby zatrudnionych, których działalność jest związana z ochroną środowiska, w tym liczby kobiet.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. 2015 poz. 1304).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF