GUS SOF-2F (2014) (archiwalny) Sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych za rok 2014

Wersja: 2014 | Pobrań: 195 | Obowiązuje od: 2015-01-01 do: 2015-12-31
Brak głosów

Opis: GUS SOF-2F (2014) (archiwalny) Sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych za rok 2014

Formularz GUS SOF-2F jest sprawozdaniem o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych za 2014 rok. Dotyczy związków zawodowych, związków zawodowych rolników indywidualnych, którzy wykazali, że prowadzą działalność gospodarczą lub zatrudniają na podstawie stosunku pracy lub posiadają koszty przekraczające 100 tys. zł.
Zgodnie z art. 30 pkt 3 ustawy o statystyce publicznej podmioty są zobowiązane do przekazania okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności oraz jej wyników.
Formularz podzielony jest na 3 działy:

  • Dział I - Pracujący na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych – do osób zatrudnionych nie zaliczamy osób, będących na stażu finansowanym z urzędu pracy ani innych osób oddelegowanych do pracy na rzecz jednostki przez inną instytucję
  • Dział II – Przychody i koszty jednostki – jeśli rok rozrachunkowy nie trwa od 01.01 do 31.12 to należy wykazać przychody za ostatni zamknięty rok rozrachunkowy.
  • Dział III – Środki trwałe i nakłady inwestycyjne – należy tu wykazać kompletne składniki majątkowe orz nakłady finansowe lub rzeczowe.

Formularz należy wypełnić do 4 maja 2015 za rok 2014.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. poz. 1159, z późn. zm.).

Zbierane na tym formularzu dane są chronione tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępnione. Służą wyłącznie do zbiorczych opracowań i analiz statystycznych (art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej).

Podstawa prawna:

Art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. poz. 1330).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.