Aktualnie obowiązujący druk

GUS SOF-5ES (archiwalny) Załącznik do sprawozdania SOF-5 na potrzeby monitorowania rozwoju sektora ekonomii społecznej za 2017 r.

Wersja: 26.04.2018 | Pobrań: 552 | Obowiązuje od: 2018-01-01 do: 2019-12-31
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: GUS SOF-5ES (archiwalny) Załącznik do sprawozdania SOF-5 na potrzeby monitorowania rozwoju sektora ekonomii społecznej za 2017 r.

SOF-5ES załącznik do sprawozdania SOF-5 na potrzeby monitorowania rozwoju sektora ekonomii społecznej.
Zbierane na tym formularzu dane są chronione tajemnicą statystyczną i służą wyłącznie do zbiorczych opracowań i analiz statystycznych (art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej). 
W związku z tym formularz ten bezwzględnie nie będzie udostępniany żadnym osobom, urzędom, instytucjom, firmom itp.
W razie pomyłki należy wyraźnie skreślić błędną odpowiedź i wpisać obok właściwą.
Na formularzu obok treści pytań lub bezpośrednio pod nimi znajdują się instrukcje oznaczone pochyłym drukiem. Informują one o tym, w jaki sposób należy odpowiedzieć na dane pytanie (np. że można zaznaczyć kilka odpowiedzi) lub zawierają inne przydatne objaśnienia.
Proszę zwrócić uwagę na strzałki umiejscowione po niektórych odpowiedziach. Wskazują one co należy
zrobić po zaznaczeniu odpowiedzi. W niektórych przypadkach przewidziano zadanie pytania szczegółowego w celu zebrania dodatkowych informacji.
W innych sytuacjach strzałki wskazują pytanie, do którego należy się skierować. Brak strzałki oznacza, że po wpisaniu odpowiedzi należy przejść do pytania następnego w kolejności.

Podstawa prawna:

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu
badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1426, z późn. zm.).

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.