JPK_VDEK Jednolity Plik Kontrolny

Wersja: (1) | Pobrań: 616 | Obowiązuje od: 2019-01-01
Brak głosów

Opis: JPK_VDEK Jednolity Plik Kontrolny

Od 2019 r. zamiast obecnego pliku JPK_VAT oraz deklaracji VAT – złożysz jeden plik (JPK_VDEK).

Od przyszłego roku nie będzie już miesięcznych i kwartalnych rozliczeń podatku VAT. Całość obowiązków w zakresie deklarowania podatku oraz informowania o jego rozliczeniach następować będzie w jednolitym pliku kontrolnym, którego robocza nazwa to JPK_VDEK.

JPK_VDEK jest plikiem kontrolnym zawierającym nie tylko podsumowania kwot obrotów i transakcji opodatkowanych VAT – takich samych, jak było to do tej pory na deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, ale również zawierać będzie załączniki w postaci ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupu, w których pojawić się muszą wszystkie transakcje przeprowadzane przez jednostkę w danym okresie sprawozdawczym – okresie miesięcznym. Na podstawie pliku podatnik ustalić musi wartość swojego zobowiązania podatkowego oraz dokonać ewentualnej zapłaty podatku lub przeksięgować nadpłatę na kolejne okresy. Nie jest obecnie wiadomo, czy JPK_VDEK zawierać będzie opcję dołączania wniosków z uzasadnieniami przyspieszania zwrotów podatku naliczonego nad należnym (VAT-ZT, VAT-ZZ), ewentualnie czy zawierać będzie dodatkowe pole na wskazanie takiego uzasadnienia.

Plik składany będzie co miesiąc. Trafiał będzie on do urzędu skarbowego do 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu. 

Więcej na https://jpk.info.pl

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.