KR Korekta rozliczeń

Wersja: 24.10.2017 | Pobrań: 831
Brak głosów

Opis: KR Korekta rozliczeń

Przepisy prawa nie wskazują danych minimalnych, które powinny się znajdować na dokumencie korygującym wszelkie inne rozliczenia, z wyjątkiem faktury. W efekcie dokumenty sporządzane w celach wzajemnych rozliczeń z tytułu prowadzonych transakcji, dla których nie ma obowiązku stosować faktury, wskazywać powinny cel oraz charakter korekty tak by wynikało z nich, jakiej zmianie uległa transakcja i co uległo modyfikacji. Wystawiony w ten sposób dokument, podpisany przez strony stanowi podstawę do wzajemnych rozliczeń oraz dokumentuje faktyczną treść transakcji między stronami. Potwierdzać może zatem uznanie roszczenia w związku z błędami w dokumencie i wcześniejszym nieprawidłowym rozliczeniem transakcji. W przypadku błędów nie wpływających na treść rozliczeń pieniężnych, może być podstawą do prawidłowego księgowania dokumentów (błędy w datach, błędy w opisie transakcji, błędy w numeracji) czy też do właściwej wysyłki towaru czy miejsca realizacji usługi (błędy w adresie, w danych osobowych).

Podstawa prawna:

Art. 87 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201),
Art. 70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.