Aktualnie obowiązujący druk

KW-UP (archiwalny) (od IV 2015) Kalkulator wynagrodzenia - umowa o pracę

Wersja: 01.04.2015 | Pobrań: 1546 | Obowiązuje od: 2015-04-01 do: 2018-12-31
Brak głosów

Opis: KW-UP (archiwalny) (od IV 2015) Kalkulator wynagrodzenia - umowa o pracę

Rozliczenie umowy o pracę zmusza co do zasady płatnika do wyliczenia składających się na kwotę brutto:

  • składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) oraz zdrowotne;
  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Płatnik powinien uwzględnić, czy pracownik ustalił 18% zaliczkę na podatek, czy chciałby rozliczenia według zaliczki wyższej 32% (choć zdarza się to rzadko). Dodatkowo na wysokość zaliczki na podatek wpływać będzie również oświadczenia pracownika co do rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W przypadku takim dojść może do uwzględniania dodatkowo 1/12 kwoty wolnej od podatku i pomniejszania wysokości zaliczki o tę wartość lub też  stosowania pierwszego progu – 18% podatku, do całości wynagrodzenia pracownika, niezależnie od faktycznej wysokości zarobków.
Płatnik, przy obliczaniu wynagrodzenia netto, ustalić musi również, jakie koszty uzyskania znajdują zastosowanie dla pracownika, w szczególności, czy pracownikowi przysługują koszty zryczałtowane, zryczałtowane podwyższone ze względu na dojazd z innej miejscowości, niż miejscowość, w której znajduje się zakład pracy, czy pracownik uzyskuje dodatek za rozłąkę czy też nie. Odpowiednio powinien sprawdzić prawo do kosztów autorskich.
Pracownik może również korzystać z obniżenia zaliczki na podatek o 1/12 kwoty wolnej od podatku zmniejszającej zaliczkę (46,33 zł).
Wynagrodzenie może być również pomniejszane o zobowiązania pracownika, np. alimenty lub inne kwoty podlegające egzekucji.
Dopiero uwzględnienie tych wszystkich wartości pozwala ustalić ostateczną wysokość wynagrodzenia pracownika – kwoty netto podlegającej wypłacie.
Po wyliczeniu wynagrodzenia pracodawca dokonując wypłaty powinien posiadać dokumentację wypłaty, tzn. dowód przelewu bankowego lub poświadczony odbiór gotówki w kasie.

Całkowity koszt zatrudnienia, kwotę na rękę dla umowy o pracę, zlecenie i dzieło wyliczysz wygodnie w Kalkulatorze wynagrodzeń / płac na e-pity.pl

Podstawa prawna:

Art. 12, art. 22 ust 2, 9, Art. 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361).
Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. 2015, poz. 379).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.