Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: RdUZ (2023) Rachunek do umowy zlecenia
KW-UZ (archiwalny) Kalkulator wynagrodzenia - umowa zlecenia

KW-UZ (archiwalny) Kalkulator wynagrodzenia - umowa zlecenia

00
3385
Wersja: 01.01.2019
Obowiązywał od 01.01.2019 do 01.01.2022

Do czego stosuje się KW-UZ

Rozliczenie umowy zlecenie zmusza co do zasady płatnika do wyliczenia składających się na kwotę brutto:

  • składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) oraz zdrowotne,
  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przy ustalaniu składki chorobowej płatnik powinien sprawdzić, czy zleceniobiorca wskazał, że chce podlegać tego rodzaju ubezpieczeniu, czy też jako składkę dobrowolną, nie zdecydował się na jej opłacanie.
Płatnik powinien również ustalić, czy zleceniobiorca polega poszczególnym składkom ze względu na zbieg tytułów ubezpieczeń lub ze względu na wiek oraz jego status studenta. Odpowiednio płatnik musi ustalić, czy wynagrodzenie pobierane z innych tytułów ubezpieczeń, które ograniczają obowiązek naliczania składki ZUS, uzyskiwane jest w wysokości poniżej czy powyżej kwoty podstawy ustalenia składek dla przedsiębiorcy (sam tytuł ubezpieczenia, np. umowa o pracę, nie zawsze powoduje ograniczenie składek z dodatkowej umowy zlecenie; dopiero wysokość podstawy ustalenia składek z tego tytułu rodzi skutek w postaci zbiegu podstaw ubezpieczenia i ograniczenia ich podwójnej wartości).
Płatnik nie pomniejsza wysokości wynagrodzenia o 1/12 kwoty wolnej od podatku. Pobiera zaliczkę na podatek od pierwszej złotówki.
Należy natomiast ustalić jakiej wartości koszty uzyskania przysługiwać będą zleceniobiorcy. Czy są to koszty 20% dochodu po obniżeniu o zapłacone składki emerytalne, rentowe i chorobowe, czy 50% koszty autorskie, czy też inne koszty faktycznie poniesione.
Wynagrodzenie może być również pomniejszane o zobowiązania pracownika, np. alimenty lub inne kwoty podlegające egzekucji.
Dopiero uwzględnienie tych wszystkich wartości pozwala ustalić ostateczną wysokość wynagrodzenia pracownika kwoty netto podlegającej wypłacie.
Po wyliczeniu wynagrodzenia pracodawca dokonując wypłaty powinien posiadać dokumentację wypłaty, tzn. dowód przelewu bankowego lub poświadczony odbiór gotówki w kasie.

Całkowity koszt zatrudnienia, kwotę na rękę dla umowy o pracę, zlecenie i dzieło wyliczysz wygodnie w Kalkulatorze wynagrodzeń / płac na e-pity.pl

Podstawa prawna

Art. 13 ust 8, art. 22 ust. 9, Art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361). Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. 2015, poz. 379). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1835).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF