Aktualnie obowiązujący druk

KW-UZ (archiwalny) (od IV 2015) Kalkulator wynagrodzenia - umowa zlecenia

Wersja: 01.04.2015 | Pobrań: 1569 | Obowiązuje od: 2015-04-01 do: 2018-12-31
Brak głosów

Opis: KW-UZ (archiwalny) (od IV 2015) Kalkulator wynagrodzenia - umowa zlecenia

Rozliczenie umowy zlecenie zmusza co do zasady płatnika do wyliczenia składających się na kwotę brutto:

  • składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) oraz zdrowotne,
  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przy ustalaniu składki chorobowej płatnik powinien sprawdzić, czy zleceniobiorca wskazał, że chce podlegać tego rodzaju ubezpieczeniu, czy też jako składkę dobrowolną, nie zdecydował się na jej opłacanie.
Płatnik powinien również ustalić, czy zleceniobiorca polega poszczególnym składkom ze względu na zbieg tytułów ubezpieczeń lub ze względu na wiek oraz jego status studenta. Odpowiednio płatnik musi ustalić, czy wynagrodzenie pobierane z innych tytułów ubezpieczeń, które ograniczają obowiązek naliczania składki ZUS, uzyskiwane jest w wysokości poniżej czy powyżej kwoty podstawy ustalenia składek dla przedsiębiorcy (sam tytuł ubezpieczenia, np. umowa o pracę, nie zawsze powoduje ograniczenie składek z dodatkowej umowy zlecenie; dopiero wysokość podstawy ustalenia składek z tego tytułu rodzi skutek w postaci zbiegu podstaw ubezpieczenia i ograniczenia ich podwójnej wartości).
Płatnik nie pomniejsza wysokości wynagrodzenia o 1/12 kwoty wolnej od podatku. Pobiera zaliczkę na podatek od pierwszej złotówki.
Należy natomiast ustalić jakiej wartości koszty uzyskania przysługiwać będą zleceniobiorcy. Czy są to koszty 20% dochodu po obniżeniu o zapłacone składki emerytalne, rentowe i chorobowe, czy 50% koszty autorskie, czy też inne koszty faktycznie poniesione.
Wynagrodzenie może być również pomniejszane o zobowiązania pracownika, np. alimenty lub inne kwoty podlegające egzekucji.
Dopiero uwzględnienie tych wszystkich wartości pozwala ustalić ostateczną wysokość wynagrodzenia pracownika – kwoty netto podlegającej wypłacie.
Po wyliczeniu wynagrodzenia pracodawca dokonując wypłaty powinien posiadać dokumentację wypłaty, tzn. dowód przelewu bankowego lub poświadczony odbiór gotówki w kasie.

Całkowity koszt zatrudnienia, kwotę na rękę dla umowy o pracę, zlecenie i dzieło wyliczysz wygodnie w Kalkulatorze wynagrodzeń / płac na e-pity.pl

Podstawa prawna:

Art. 13 ust 8, art. 22 ust. 9, Art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361).
Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. 2015, poz. 379).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.