LT/LN Likwidacja środka trwałego - przedmiotu nietrwałego

Wersja: 01.03.2013 | Pobrań: 8177
Brak głosów

Opis: LT/LN Likwidacja środka trwałego - przedmiotu nietrwałego

Likwidacja środka trwałego nie powoduje konieczności wyksięgowywania odpisów amortyzacyjnych dokonanych do czasu wystąpienia tych okoliczności. Dokument LT – czyli dokument rozchodowy, bo tak nazywany jest również dokument likwidacji środka trwałego, sporządza się w dacie wyksięgowania tego składnika majątku z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.
 
Likwidacja środka trwałego nie zawsze oznacza, że podatnik fizycznie niszczy składnik majątku. Dokument LT wystawić należy również przy jego zbyciu , przekazaniu na cele prywatne czy kradzieży, zatem przy wyprowadzeniu środka trwałego z ewidencji i w związku z zakończeniem amortyzacji.  
Nieodpłatne przekazanie może spowodować dodatkowe konsekwencje w podatku od towarów i usług i może spowodować naliczenie podatku od wartości rynkowej.   
 
Zmiany w stanie składników majątku trwałego dokumentowane są poprzez sporządzanie również następujących druków:
• wprowadzenie środka trwałego – OT,
• przekazanie/ przyjęcie środka trwałego – PT,
• zmiana miejsca użytkowania – MT.

Podstawa prawna:

Art. 22n ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 ze zm.).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.