MM Przesunięcie międzymagazynowe

Wersja: 21.03.2013 | Pobrań: 3133
Brak głosów

Opis: MM Przesunięcie międzymagazynowe

Dokument przesunięcia międzymagazynowego potwierdza faktyczne miejsce składowania majątku jednostki przy prowadzeniu wielu zakładów lub magazynów. Mimo, że prawo nie wymaga sporządzania takiego druku, jest on szczególnie pomocny w czasie prowadzenia spisu z natury i wyjaśnianiu ewentualnych niedoborów lub braków w porównaniu do poprzedniego okresu.

Dokumentem posługiwać się należy w dokumentacji wewnętrznej, nie stanowi on podstawy wydania zewnętrznego, nawet między podmiotami powiązanymi ze sobą kapitałowo lub personalnie. Przykładem przesunięcia międzymagazynowego jest przekazanie towarów między sklepem A i B jednego przedsiębiorcy czy też przeniesienie towarów składowanych przez jednostkę w magazynie A i B.  

Przesunięcie międzymagazynowe nie powoduje konsekwencji podatkowych pod warunkiem, że dokonywane jest między magazynami znajdującymi się na terytorium kraju. W przypadku przesunięć wewnątrzeuropejskich – należy rozpoznać czynności wewnątrzwspólnotowej dostawy i odpowiednio wewnątrzwspólnotowego nabycia w krajach, między którymi przeniesienie następuje. Podobnie, możliwe jest rozpoznanie zmian w ewidencjach dla celów podatku dochodowego, jeżeli składniki przenoszone na magazyn znajdującego się w innym kraju zaczną dotyczyć przychodów rozliczanych w ramach zakładu lub placówki tam się znajdującej.  

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.