Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: NIP-2 (15) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-2 (10) - B.7 (archiwalny) Załącznik do NIP-2: Adresy miejsc prowadzenia działalności

NIP-2 (10) - B.7 (archiwalny) Załącznik do NIP-2: Adresy miejsc prowadzenia działalności

00
2368
Wersja: (10)
Obowiązuje od 01.12.2014

Do czego stosuje się NIP-2 (10) - B.7

W zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 należy podać adresy wszystkich miejsc prowadzenia działalności (również hurtowni, magazynów, składów), a w zgłoszeniu aktualizacyjnym stosownie do okoliczności i zmian. W przypadku braku miejsca na formularzu NIP-2 należy sporządzić listę adresów tych miejsc odpowiednio, zgodnie z zakresem części B.13. (poz. 75-86). W przypadku adresu nietypowego (np. sklep w przejściu podziemnym, działalność na terenie całego kraju) dane adresowe należy podać z możliwą dokładnością.
Po wpisaniu wszystkich adresów należy na formularzu NIP-2 (10) w poz. 113 zaznaczyć kwadrat B.7.

Formularz obowiązuje od 1grudnia 2014 r.

Więcej informacji na:

www.nip-2.pl

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz. 1161), zwana dalej "ustawą"; - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz.U. 2014 poz. 1665) - załącznik nr 1

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
Eksport do XML
Eksport do PDF