Aktualnie obowiązujący druk

OC-OFE (archiwalny) Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy

Wersja: 06.02.2014 | Pobrań: 3212 | Obowiązuje od: 2014-02-01 do: 1969-12-31
5 5 | Głosów: 7
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)

Opis: OC-OFE (archiwalny) Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy

Od 1 czerwca 2014 r. zmianie ulegają zasady odprowadzania składek emerytalnych w ramach oszczędności gromadzonych w II filarze. Zmiana przepisów sprawi, że osoby, których środki na przyszłą emeryturę przekazywane były do otwartych funduszy emerytalnych, domyślnie przestaną przekazywać te kwoty do OFE i od czerwca 2014 r. będą je oddawać do ZUS.

Istnieje jednak możliwość, by kontynuować odkładanie środków w OFE pod warunkiem jednak, że w terminie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. złożona będzie deklaracja – oświadczenie ubezpieczonego o tym, że nie chce przekazywać środków do ZUS, lecz do OFE.

Oświadczenia w tej sprawie można będzie składać osobiście w oddziale zakładu ubezpieczeń, pocztą lub przez internet. Ta ostatnia forma zarezerwowana będzie dla osób posiadających profil zaufany w systemie ePUAP.
 
Obecnie podział składki emerytalnej (19,52% podstawy) wygląda następująco:

•    12,22 % trafia do ZUS (konto emerytalne)
•    4,5% subkonto w ZUS (dziedziczne),
•    2,8% trafia do OFE (II filar).

W przypadku, gdy ubezpieczony nie złoży oświadczenia, całość – 19,52% podstawy naliczenia składek, trafi do ZUS. Decyzja o odprowadzaniu środków jedynie do ZUS nie wymaga to złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przez członka otwartego funduszu emerytalnego oświadczenia w tej sprawie. W przypadku podjęcia przez członka otwartego funduszu emerytalnego decyzji o dalszym przekazywaniu składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, do otwartego funduszu emerytalnego, począwszy od składki opłaconej za lipiec 2014 r., należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oświadczenie według ustalonego wzoru.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych (Dz.U. 2014 poz. 140).

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.