Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: OPD-1 (2) Zawiadomienie o odwołaniu/wypowiedzeniu/zmianie pełnomocnictwa do doręczeń
OPD-1 (1) (archiwalny) Zawiadomienie o odwołaniu/wypowiedzeniu/zmianie pełnomocnictwa do doręczeń

OPD-1 (1) (archiwalny) Zawiadomienie o odwołaniu/wypowiedzeniu/zmianie pełnomocnictwa do doręczeń

00
318
Wersja: (1)
Obowiązywał od 01.01.2016 do 31.12.2016

Do czego stosuje się OPD-1 (1)

Wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

Zawiadomienie OPD-1 (1) może być złożone  przez osobę ustanawiającą pełnomocnika szczególnego (tj. przez podatnika, płatnika, inkasenta, spadkobiercy, następcy prawnego, osoby trzeciej lub wnioskującego o wydanie interpretacji indywidualnej lub ogólnej) w przypadku odwołania lub zmiany pełnomocnictwa, jak i również przez pełnomocnika do doręczeń.

W sekcji A projektowanego formularza należy wskazać organ, do którego składane będzie zawiadomienie (pole 2). Należy też w polu 3 określić osobę składającą zawiadomienie (ustanawiający pełnomocnika czy sam pełnomocnik) oraz cel złożenia zawiadomienia tj.: odwołanie, wypowiedzenie lub zmiana pełnomocnictwa.

W sekcji B wzoru zawiadomienia OPD-1 przewidziano bloki, w których należy podać dane identyfikacyjne podatnika który ustanowił pełnomocnika szczególnego oraz adres i dane kontaktowe.

W sekcji C należy wskazać dane odwoływanego pełnomocnika, pełnomocnika wypowiadającego pełnomocnictwo lub pełnomocnika, którego dane zostały zmienione tj. dane identyfikacyjne, adres do doręczeń i dane kontaktowe.

W kolejnych sekcjach D, E, F przewidziano odpowiednie oświadczenia podmiotu składającego zawiadomienie OPS-1.

Podstawa prawna

Art. 138e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz.U. 2015 poz. 2330)- załącznik nr 4.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF