OWF Oświadczenie w sprawie wystawiania faktur

Wersja: 14.09.2016 | Pobrań: 569
Brak głosów

Opis: OWF Oświadczenie w sprawie wystawiania faktur

Przepisy prawa nie zobowiązują dziś sprzedawcy towarów i usług do podpisywania faktur wystawianych w związku z dostawami towarów lub świadczeniem usług. Podpis taki w kontaktach biznesowych może okazać się jednak istotnym elementem, gdyż potwierdza on stan, w tym ilość wydanych towarów lub wykonanych usług. Brak podpisu powoduje, że nabywca musi dodatkowo udokumentować fakt co do ilości i rodzaju dokonanej sprzedaży. 

Strony mogą w umowie wskazywać, że poza fakturą, potwierdzenie zamówienia odbywać będzie się na podstawie dokumentów magazynowych (dokument WZ, list przewozowy, list frachtu itp.). List lub dokument magazynowy powinien być podpisany przez osobę odpowiedzialną w zakładzie za wydawanie towarów – w razie niezgodności złożonego zamówienia z przekazaną ilością towarów, podpis potwierdza wydanie towarów w ilości wskazanej w dokumencie WZ.  

Zgoda nabywcy w zakresie podpisu faktury nie jest elementem obowiązkowym, niemniej w kontaktach biznesowych strony mogą takich zgód wzajemnie sobie udzielać. Co więcej ,zgoda taka ze strony nabywcy może być połączona na jednym oświadczeniu złożonym w formie pisemnej z wyrażeniem zgody (akceptacji) wysyłki (odbioru przez nią) faktur w formie elektronicznej. 

Podstawa prawna:

Art. 106a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.