OzUW Odwołanie z urlopu wychowawczego – wezwanie do świadczenia pracy

Wersja: 15.10.2014 | Pobrań: 304
Brak głosów

Opis: OzUW Odwołanie z urlopu wychowawczego – wezwanie do świadczenia pracy

Stosunek pracy pozwala pracownikowi nabyć uprawnienia do odpłatnego urlopu. Jego długość i warunki udzielania wynikać muszą z przepisów prawa praca, w tym z regulaminów wewnętrznych oraz wniosków urlopowych i planu urlopów w zakładzie pracy.

Praco do przyznanego pracownikowi urlopu jest wzruszalne. Odwołanie z urlopu odróżnić należy od uprawnienia pracodawcy do udzielenia lub odmowy udzielenia pracownikowi urlopu. To drugie uprawnienie dotyczy bowiem okresu przed rozpoczęciem urlopu.  Przesunięcie terminu urlopu (wskazanego pierwotnie w planie urlopów i zaakceptowanego przez pracodawcę) może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika w związku z odwołaniem z urlopu dotyczy tylko kosztów związanych bezpośrednio z powrotem. Nie obejmuje utraconych przez pracownika korzyści, które mógł uzyskać, kontynuując urlop. Obejmować powinno wyłącznie koszty powrotu pracownika - nie obejmie już członków jego rodziny. Wyjątkowo jednak do zwracanych wydatków na wakacje trzeba doliczać też koszty wypoczynku rodziny pracownika, jeżeli wskutek odwołania nie mogła ona kontynuować urlopu (pracownik jedzie sam z dziećmi, które samodzielnie urlopu kontynuować nie mogą).

Prawo odwołania z urlopu nie dotyczy urlopu na żądanie lub urlopu chorobowego, wychowawczego czy macierzyńskiego.

Podstawa prawna:

Art. 167 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.