OZW Oświadczenie - zgoda właściciela nieruchomości

OZW Oświadczenie - zgoda właściciela nieruchomości

00
2245
Wersja: 06.08.2013

Do czego stosuje się OZW

Wycięcie bez zgody właściciela nieruchomości drzewa lub krzewu, rosnącego na tym terenie grozi nałożeniem wysokiej kary pieniężnej. Wniosek o wydanie zgody na wycięcie drzewa lub krzewu może złożyć posiadacz nieruchomości, czyli właściciel lub współwłaściciel, dzierżawca, najemca. Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem do wniosku musi dołączyć zgodę właściciela. 

Wniosek powinien zawierać:

  • imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy,
  • tytuł prawny, na podstawie którego wnioskodawca zarządza nieruchomością,
  • nazwę gatunku krzewu lub drzewa przeznaczonego do wycięcia,
  • wielkość obwodu pnia drzewa mierzoną na wysokości 130 cm lub wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
  • przyczynę wycinki,
  • planowany termin dokonania wycinki.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220, z późn. zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF