PB-11 Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

PB-11 Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

00
268
Wersja: 20.02.2021
Obowiązuje od 20.02.2021

Do czego stosuje się PB-11

Kto składa wniosek

Inwestor - osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę

Aby uzyskać zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, należy również przygotować:

  1. wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę/praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, na rzecz innej osoby
  2. zgodę strony (poprzedniego inwestora) na rzecz, której decyzja została wydana/zgłoszenie zostało przyjęte przez organ administracji architektoniczno-budowlanej  na przeniesienie decyzji/praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
  3. oświadczenie inwestora o przejęciu wszystkich warunków zawartych w pierwotnej decyzji/zgłoszeniu
  4. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  5. pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (o ile wnioskodawca działa przez pełnomocnika)

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciw (Dz.U. 2021 poz. 322)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF