PIT-16Z/PIT-16ZS (14) (2019-2023) Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności

PIT-16Z/PIT-16ZS (14) (2019-2023) Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności

00
6123
Wersja: (14)
Obowiązuje od 01.01.2019

Do czego stosuje się PIT-16Z/PIT-16ZS (14)

Formularz PIT-16Z/PIT-16ZS należy składać w przypadku informacji o zmianie we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności. PIT-16Z składa podatnik będący osobą fizyczną, natomiast PIT-16ZS składa podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku należy wpisać identyfikator podatkowy NIP zmarłego przedsiębiorcy.
Formularz należy złożyć w terminie siedmiu dni od powstania okoliczności powodujących zmiany.
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.
Formularz można składać do systemu e-Deklaracji od 1 stycznia 2019 r.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (Dz.U. 2018 poz. 2535).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF