Aktualnie obowiązujący druk

PIT-28/B (12) (2013) (archiwalny) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

Wersja: (12) | Pobrań: 2154 | Obowiązuje od: 2013-12-06 do: 2014-12-31
Brak głosów

Opis: PIT-28/B (12) (2013) (archiwalny) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

Formularz PIT-28/B jest załącznikiem do zeznania rocznego PIT-28. Zeznanie to składają podatnicy, którzy rozliczają przychody spółek cywilnych lub jawnych, rozliczanych ryczałtem.
Jeżeli podatnik jest wspólnikiem w wielu spółkach wypełnia jeden druk PIT-28/B, w którym wykazuje wszystkie spółki. W przypadku braku miejsca na jednym druku, podatnik wypełnia kolejny PIT-28/B.

Kwoty wynikające z części C.3. należy przenieść odpowiednio do części C zeznania PIT-28. Jeżeli podatnik wraz z zeznaniem PIT-28 składa PIT-28/B i PIT-28/A, przychody wykazane w wierszu 2 załącznika PIT-28/B należy przed przeniesieniem do części C zeznania PIT-28 zsumować z odpowiednimi przychodami opodatkowanymi według tych samych stawek i wykazanymi w wierszu 3 załącznika PIT-28/A.

Wzór stosuje się do przychodów osiągniętych od roku 2013.

Więcej informacji na temat formularza PIT-28: e-pity.pl/pit-28/

Możesz też wypełnić [PIT-28 w Programie e-pity online]

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2013 poz. 1358)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.