Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: PIT-28/B (20) (2023) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
PIT-28/B (15) (archiwalny) (2018) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

PIT-28/B (15) (archiwalny) (2018) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

00
8237
Wersja: (15)
Obowiązywał od 01.01.2019 do 31.12.2019

Do czego stosuje się PIT-28/B (15)

Załącznik PIT-28/B stanowi informację o przychodach podatnika stosującego zryczałtowany podatek dochodowy od  przychodów ewidencjonowanych, z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych cywilnej lub jawnej.

Druku nie stosują podatnicy, którzy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają nie będąc wspólnikami powyższych spółek osób fizycznych.

Formularz może być składany tylko jako załącznik do zeznania PIT-28/PIT-28S.

W przypadku rozliczeń podatkowych małżonków, deklaracji PIT-28/PIT-28S oraz załączników PIT-28/A i PIT-28/B nie składa się jako wspólne zeznanie podatkowe. Każdy z małżonków rozlicza się z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych samodzielnie, w związku z czym sam złożyć musi załącznik w zakresie własnych przychodów.

Więcej informacji na temat formularza PIT-28: e-pity.pl/pit-28/

Możesz też wypełnić [PIT-28 w Programie e-pity online]

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2018 poz. 2238) - załącznik nr 5.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF