PIT-36S (29) (2021) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Wersja: (29) | Pobrań: 4994 | Obowiązuje od: 2022-01-01
Brak głosów

Opis: PIT-36S (29) (2021) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36S (29) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2022 r. 

Deklaracja PIT-36 przeznaczona jest dla podatników - przedsiębiorców w spadku, do których ma zastosowanie art. 45 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

Więcej informacji na temat formularza PIT-36: e-pity.pl/pit-36

Możesz też wypełnić [PIT-36 w Programie e-pity online]

 

Jesteś pracownikiem - otrzymałeś PIT-11 i nie wiesz co z nim zrobić > czytaj poradnik dla Ciebie lub czytaj darmowy e-book >  Otrzymałem PIT-11 i co dalej?

Kreator deklaracji znajduje się w programie e-pity 2018, który dostępny jest na naszej stronie: www.e-pity.pl

Podstawa prawna:

Art. 45 ust. 1 ustawy

Załączniki do formularza:

 1. PIT/B (19) (archiwalny) (2021) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
 2. PIT/BR (5) (archiwalny) (2021) Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową
 3. PIT/NZI (1) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych
 4. PIT/IP (3) (archiwalny) (2021) Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
 5. PIT/Z (10) (archiwalny) (2021) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy
 6. PIT/O (26) (archiwalny) (2021) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
 7. PIT/ZG (7) (2019-2022) Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku
 8. PIT/MIT (2) (2019-2022) Informacja o środkach trwałych oraz przychodach
 9. PIT/PM (1) (2019-2021) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 10. PIT/SE (1) (archiwalny) (2020) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu
 11. PIT/WZ (2) (2021-2022) Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę) wynikających z transakcji handlowych
 12. ORD-ZU (3) Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.