Aktualnie obowiązujący druk

PIT-40A/11A (20) (archiwalny) (od 2020) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

Wersja: (20) | Pobrań: 5733 | Obowiązuje od: 2020-08-20
3.6 5 | Głosów: 5
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.6 (5 głosów)

Opis: PIT-40A/11A (20) (archiwalny) (od 2020) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

Roczne obliczenie podatku (PIT-40A) organy rentowe sporządzają podatnikom uzyskującym dochody, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy,
tj. w szczególności z tytułu emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych, z wyjątkiem podatników:
a) w stosunku do których ustał obowiązek poboru zaliczek,
b) którzy złożyli oświadczenie o zamiarze opodatkowania swoich dochodów łącznie z dochodami małżonka lub w sposób przewidziany dla osób
samotnie wychowujących dzieci, chyba że podatnik przed końcem roku podatkowego złożył oświadczenie o rezygnacji z zamiaru takiego
opodatkowania,
c) w stosunku do których, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zwolniono organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru
zaliczek na podatek dochodowy,
d) którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
e) którzy przed końcem roku podatkowego złożyli organowi rentowemu wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku,
f) u których suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę podatku obliczonego przez organ rentowy za ten rok.

Informację o dochodach (PIT-11A) organy rentowe sporządzają podatnikom, którym nie dokonują rocznego obliczenia podatku (PIT-40A)
(np. podatnikom uzyskującym dochody z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego), lub którym wypłacają jedynie świadczenia
określone w art. 21 ust. 1 pkt 2, 75 i 100 ustawy, lub gdy nie mają możliwości pobrać kwoty „Do zapłaty”.

Informacja dla osób, które na podstawie otrzymanego formularza PIT-11A albo PIT-40A będą składać zeznanie podatkowe
PIT-36 albo PIT-37
Osoby, które od organu rentowego otrzymały:
- PIT-11A, do zeznania podatkowego PIT-36 albo PIT-37 przenoszą kwoty wykazane w części D oraz w części E w poz. 40, 41 i 42 otrzymanej
informacji, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach,
- PIT-40A i będą składać zeznanie podatkowe PIT-36 albo PIT-37, do zeznania tego przenoszą kwoty wykazane w części D w poz. 36, w części E
w poz. 40, 41 i 42 oraz w części F w poz. 47 otrzymanego rozliczenia, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach.

 

Poradnik na e-pity.pl: PIT emeryta i rencisty

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (Dz.U. 2020 poz. 1343).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.