Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: PIT-8C (11) (2023) Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C / PIT-8CZ)
PIT-8C (5) (2011, 2012) (archiwalny) Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

PIT-8C (5) (2011, 2012) (archiwalny) Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

4.02
1699
Wersja: (5)
Obowiązywał od 01.01.2012 do 26.09.2013

Do czego stosuje się PIT-8C (5)

Wzór formularza obowiązywał od 1 stycznia 2012 r. do 26 września 2013 r. i stosował się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2011 r.

Formularz PIT-8C składa płatnik stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy; osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jej jednostka organizacyjna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.

Deklarację PIT-8C należy złożyć do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Deklarację PIT-8C otrzymuje podatnik i urząd skarbowy) według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy, urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zgodnie z art. 81 Ordynacji podatkowej płatnik może skorygować złożoną informację przez złożenie informacji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

W informacji nie wykazuje się przychodów (dochodów) wolnych od podatku dochodowego na podstawie przepisów ustawy, z wyjątkiem części E informacji, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Informacji PIT-8C nie sporządzają płatnicy stypendiów, którym podatnik (stypendysta) w terminie do dnia 10 stycznia roku następującego  po roku podatkowym złożył oświadczenie, o którym mowa w artykule 37. ust. 1 ustawy.

Więcej informacji na temat formularza PIT-8C: www.platnik.e-pity.pl

Podstawa prawna

- Art.35 ust.10, art.39 ust.3 oraz art.42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz.307, z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą"; - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych; załącznik nr 8 do ww. rozporządzenia.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF