Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: PIT/ZG (8) (2023) Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku
PIT/ZG (4) (2011, 2012) (archiwalny) Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku

PIT/ZG (4) (2011, 2012) (archiwalny) Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku

00
1759
Wersja: (4)
Obowiązywał od 01.01.2011 do 21.11.2013

Do czego stosuje się PIT/ZG (4)

PIT/ZG stanowi informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym.

Załącznik ten składają osoby, które w roku podatkowym uzyskały dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą i dochody te podlegają opodatkowaniu w Polsce zgodnie z art. 27 ust. 8, 9,9a ustawy.

Dołącza się go do zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39.

W załączniku podatnik wykazuje dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą oraz podatek zapłacony za granicą (jeżeli do dochodów tych ma zastosowanie metoda odliczenia podatku zapłaconego za granicą), rozliczane w zeznaniu podatkowym PIT-36. Załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu. Jeżeli podatnik uzyskiwał przychody w różnych krajach, do każdego kraju stosuje odrębny druk załącznika (3 kraje obce – 3 załączniki, osobno dla każdego kraju). W każdym z załączników można jednak ująć przychody z różnych źródeł (np. praca, działalność, prawa autorskie).

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, jak i małżonków rozliczających się indywidualnie załącznik PIT/ZG wypełnia odrębnie każdy z małżonków.

Wzór formularza stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat za rok 2011 i 2012.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 252, poz.1518)- załącznik nr 12.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF