PoWy Postanowienia powypadkowe

Wersja: 16.10.2014 | Pobrań: 612
Brak głosów

Opis: PoWy Postanowienia powypadkowe

Uczestnicy kolizji mają prawo wskazać na piśmie wszystkie elementy i istotne warunki czy przyczyny zdarzenia. Postanowienia powinny zawierać w szczególności oświadczenia o szkodach po stronie poszkodowanego oraz oświadczenie ze strony sprawcy, że był winny zdarzenia i że ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów ruchu drogowego oraz że wypadek wystąpił z jego przyczyny.
Ważnym elementem jest wskazanie daty zdarzenia oraz okoliczności pogodowych. Warto również dołączyć do postanowienia zdjęcia wykonane przez strony z kolizji przy czym należy wymienić w treści postanowienia, że strony dołączają określoną ilość zdjęć i dopiero potem potraktować je jako załącznik.
Nie można zapomnieć o podaniu danych obu stron kolizji, w tym informacji o dokumencie, który stanowi podstawę do wpisania danych.
Postanowienie powypadkowe koniecznie musi zostać podpisane. W przeciwnym wypadku stronie poszkodowanej ciężko może być udowodnić swoje racje i dochodzić ubezpieczenia.
Nie ma obowiązku by postanowienia powypadkowe spisywać na druku przekazany, przez zakład ubezpieczeń sprawcy, choć jest to działanie prawidłowe.
W przypadku, gdyby okazało się, że sprawca nie posiada ważnego ubezpieczenia OC w interesie poszkodowanego jest wezwanie policji. Jej wezwanie może okazać się przydatne również w przypadku legitymowania się ważnym ubezpieczeniem OC, gdyż policja ze zdarzenia samodzielnie musi również spisać protokół, który w razie wątpliwości stanowić może dodatkowy środek dowodowy w sprawie.
 

Podstawa prawna:

Art. 23 z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2013, poz. 392).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.