PoZWL Prośba o zgodę na wywieszenie logo firmy/ustawienie baneru reklamowego na budynku/płocie

Wersja: 01.04.2014 | Pobrań: 966
Brak głosów

Opis: PoZWL Prośba o zgodę na wywieszenie logo firmy/ustawienie baneru reklamowego na budynku/płocie

Uzyskanie zgody na wywieszenie logo jest formą potwierdzenia ustnie zawartej między stronami nieodpłatnej umowy użyczenia, w której właściciel budynku użycza – zezwala na korzystanie przez właściciela firmy ściany, płotu lub innego miejsca celem wywieszenia logo firmy.

Użyczenie może odbywać się na zasadach nieodpłatności, ale może również być podstawą określonej zapłaty. W przypadku odpłatności w miejsce użyczenia dochodzi do ustnie zawartej umowy najmu, której zgoda na wywieszenie jest potwierdzeniem.

Prośba o zgodę na wywieszenie logo firmy nie powinna być możliwie szczegółowa, by właściciel uzyskał wystarczające informacje i posiadał wiedzę co do wszystkich kwestii wykorzystywania jego budynku. Jednocześnie prośba może stanowić ofertę, dla której właściciel nieruchomości może przedstawić własną kontrofertę lub zaakceptować ją poprzez jej przyjęcie.

Warto, by po prośbie o zgodę na wywieszenie, strony podpisały jakieś porozumienie lub umowę co do wzajemnych praw i obowiązków związanych z wywieszoną reklamą. Istnieje bowiem szansa na wiele nieporozumień, które umowa pisemna pozwoli ich uniknąć lub minimalizować. Reklama może powodować różnego rodzaju odpowiedzialność odszkodowawczą (upadek,  zniszczenie nieruchomości lub ruchomości znajdujących się na terenie właściciela budynku itp.).

  
Warto również wskazać termin, na jaki zgoda ma być wyrażona oraz w razie zmiany zgody – wart, by prośba i późniejsza umowa zawierały zapisy co do terminu usunięcia reklamy oraz ewentualnego doprowadzenia nieruchomości do stanu z dnia wywieszenia reklamy (np. malowanie, tynkowanie, sprzątanie posesji itp.).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.