PPFMU Plan podziału funduszy masy upadłości

PPFMU Plan podziału funduszy masy upadłości

00
360
Wersja: 29.01.2018
Obowiązuje od 01.01.2016

Do czego stosuje się PPFMU

Plan podziału funduszy masy upadłości zawiera w sobie następujące dane do wypełniania:

 • określenie czy jest to ostateczny plan podziału czy częściowego planu podziału,
 • sygnatura sprawy, oznaczenie sądu, numer planu podziału, sędzia, upadły, gdzie wpisuje się imię i nazwisko upadłego i sędziego,
 • dane  Syndyka, podając imię i nazwisko, numer KRS lub w przypadku jego braku inne dane umożliwiające identyfikację,
 • numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego,
 • informacje ogólne o planie podziału, gdzie wyszczególniamy sumę podlegającą podziałowi, sumę wierzytelności w danej kategorii, stopień zaspokojenia
 • planu podziału, gdzie wyszczególnia się informacje takie jak:
  • wierzyciel,
  • aktualna suma wierzytelności na liście wierzytelności,
  • suma do wypłaty.
 • tabela sum przypadających uczestnikom postępowania na zaspokojenie innych zobowiązań masy upadłości gdzie wyszczególnia się informacje takie jak:
  • wierzyciel,
  • aktualna suma wierzytelności,
  • suma przeznaczona do złożenia do depozytu sądowego.

Formularz został zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej oraz wzoru planu podziału i ostatecznego planu podziału.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej oraz wzoru planu podziału i ostatecznego planu podziału (Dz.U. 2015 poz. 2239).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF