PPSRO Plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej

PPSRO Plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej

00
403
Wersja: 20.08.2021
Obowiązuje od 01.01.2016

Do czego stosuje się PPSRO

Plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążone zawiera w sobie następujące pola:

  • sygnatura sprawy, oznaczenie sądu, sędzia, upadły, gdzie wpisuje się imię i nazwisko upadłego i sędziego,
  • dane syndyka: imię i nazwisko, numer KRS lub w przypadku jego braku inne dane umożliwiające identyfikację,
  • numer składnika masy upadłości ze spisu inwentarza,
  • określenie rzeczy, wierzytelności lub prawa, z którego likwidacji środki podlegają podziałowi,
  • określenie rodzaju zabezpieczenia,
  • suma uzyskana z likwidacji rzeczy wierzytelności lub prawa,
  • koszty likwidacji przedmiotu zabezpieczenia, gdzie wyróżniamy: kwotę oraz uzasadnienie kosztów likwidacji przedmiotu zabezpieczenia,
  • inne koszty postępowania, gdzie podajemy kwotę i stosunek wartości obciążonego przedmiotu do wartości całej masy upadłości.

Niewypełnione pola na formularzu zostaną automatycznie przekreślone przez program podczas wydruku na drukarkę lub do pliku PDF.

Formularz został zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej oraz wzoru planu podziału i ostatecznego planu podziału.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej oraz wzoru planu podziału i ostatecznego planu podziału (Dz.U. 2015 poz. 2239).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF