PPSRO Plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej

Wersja: 20.08.2021 | Pobrań: 395 | Obowiązuje od: 2016-01-01
Brak głosów

Opis: PPSRO Plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej

Plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążone zawiera w sobie następujące pola:

  • sygnatura sprawy, oznaczenie sądu, sędzia, upadły, gdzie wpisuje się imię i nazwisko upadłego i sędziego,
  • dane syndyka: imię i nazwisko, numer KRS lub w przypadku jego braku inne dane umożliwiające identyfikację,
  • numer składnika masy upadłości ze spisu inwentarza,
  • określenie rzeczy, wierzytelności lub prawa, z którego likwidacji środki podlegają podziałowi,
  • określenie rodzaju zabezpieczenia,
  • suma uzyskana z likwidacji rzeczy wierzytelności lub prawa,
  • koszty likwidacji przedmiotu zabezpieczenia, gdzie wyróżniamy: kwotę oraz uzasadnienie kosztów likwidacji przedmiotu zabezpieczenia,
  • inne koszty postępowania, gdzie podajemy kwotę i stosunek wartości obciążonego przedmiotu do wartości całej masy upadłości.

Niewypełnione pola na formularzu zostaną automatycznie przekreślone przez program podczas wydruku na drukarkę lub do pliku PDF.

Formularz został zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej oraz wzoru planu podziału i ostatecznego planu podziału.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej oraz wzoru planu podziału i ostatecznego planu podziału (Dz.U. 2015 poz. 2239).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.