PT Protokół przekazania składnika majątku na cele osobiste

Wersja: 05.07.2018 | Pobrań: 1875
Brak głosów

Opis: PT Protokół przekazania składnika majątku na cele osobiste

Podatnik ma prawo w każdym momencie zaprzestać wykorzystywać składnik majątku dla celów prowadzonej działalności i przeznaczyć go na własne cele lub też przekazać pod tytułem darmym innej osobie. W takim przypadku nie ma obowiązku wystawiać faktury – nie ma bowiem dostawy odpłatnej, a jedynie przekazanie, które może rodzić określone skutki w podatku VAT, jak i podatku dochodowym.

Dowodem przekazania powinno być oświadczenie podatnika poparte dokumentem księgowym wskazującym na przesunięcie rozliczanego majątku z majątku formy do majątku osobistego (poza przedsiębiorstwo). Dokument powinien zawierać datę czynności, wskazywać dane podatnika oraz składnika majątku oraz podpis. Dodatkowo, jeśli dochodzi do przesunięcia składnika majątku będącego środkiem trwałym lub wyposażeniem , wówczas dokonać należy odpowiedniego zaktualizowania zapisów ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych lub ewidencji wyposażenia.

Przekazany dla celów osobistych majątek może zostać sprzedany. Jeżeli sprzedaż nastąpi w okresie 6 lat, licząc od końca miesiąca przekazania, wówczas sprzedaż należy rozliczyć w ramach prowadzonej firmy. W efekcie w takim przypadku przychód należy wprowadzić do firmy i opodatkować.

Podstawa prawna:

Art. 22, 22n ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 200),
Art. 7 ust. 2, art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2004 r. o podatku od towarów i usług tj. z dnia 26 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.