PWS-2 (2) Zeznanie o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji

Wersja: (2) | Pobrań: 786 | Obowiązuje od: 2020-04-22
Brak głosów

Opis: PWS-2 (2) Zeznanie o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji

Wzory formularzy PWS-1 i PWS-2, określone w drodze Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznań o wysokości tego podatku (Dz.U. 2020 poz. 621), skierowane są bezpośrednio do przedsiębiorców, mających działalność w branży okrętowej. Urzędem właściwym do rozpatrzenia oświadczenia jest Urząd Skarbowy właściwy w sprawach dotyczących podatku dochodowego.

Oświadczenie można złożyć w celu wyboru opodatkowania "zryczałtowanym podatkiem", zmiany danych w zakresie określonych przepisami ustawy do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym zmiana zaistniała (art. 7 ust. 5 ustawy), zakończenia działalności określonej przepisami ustawy (w zakresie ukończenia budowy statku lub jego przebudowy w okresie opodatkowania, należy złożyć najpóźniej w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończono tę działalność) lub ponownego wyboru opodatkowania zryczałtowanym podatkiem (jeśli zakończenie działalności dotyczy budowy statku lub jego przebudowy w okresie opodatkowania, można tego dokonać nie wcześniej niż po upływie roku podatkowego, licząc od końca roku podatkowego, w którym przedsiębiorca zakończył tę działalność).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznań o wysokości tego podatku (Dz.U. 2020 poz. 621) - załącznik nr 2

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.