PWZZW Przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności

Wersja: 15.10.2014 | Pobrań: 6648
3 5 | Głosów: 2
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (2 głosy)

Opis: PWZZW Przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności

Brak terminowej zapłaty za świadczenie stanowi podstawę do wystąpienia do sądu z powództwem o zapłatę. Pozew w tym zakresie poprzedzony powinien zostać przedsądowym wezwaniem do zapłaty i wyznaczeniem kontrahentowi terminu do uregulowania zaległości i wyeliminowania zwłoki w świadczeniu pieniężnym.

Przed sądem dochodzić można jedynie wierzytelności wymagalnych. Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Tak więc, aby uzyskać wymagalność wierzytelności, której termin świadczenia nie został oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, musimy sporządzić i doręczyć dłużnikowi wezwanie do zapłaty. W sytuacji istnienia wierzytelności bez terminu zapłaty, odsetki za zwłokę naliczane będą dopiero od dnia następnego po dniu terminu zawartego w wezwaniu (przedsądowym lub jakkolwiek inaczej oznaczonym jako wezwanie do uregulowania należności w określonym terminie) wierzyciela do zapłaty.

Dołączenie do pozwu odpisu wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go przesyłką poleconą jest zawsze obligatoryjne w postępowaniu gospodarczym. Brak powyższego uzasadnia zwrot pozwu.

Wezwanie do zapłaty dlatego może być złożone w każdy możliwy sposób, także ustnie, byleby wynikała z niego wola wierzyciela, aby dłużnik spełnił świadczenie (wyrok SN z 22 listopada 1972 r., sygn. akt III CRN 2/72).

Podstawa prawna:

Art. 455 z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014, poz. 121);
Art. 130 z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014, poz. 101).

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.