PzZ Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia

Wersja: 27.08.2015 | Pobrań: 446 | Obowiązuje od: 2015-10-01
Brak głosów

Opis: PzZ Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia

Zabezpieczenie podlega zwrotowi na rzecz osoby uprawnionej, jeżeli właściwy organ celny stwierdzi, że dług, na którego zostało złożone pokrycie, wygasł albo nie będzie już mógł powstać.
Zabezpieczenie w gotówce, wpłacone w kasie jednostki organizacyjnej urzędu celnego, może zostać odebrane w kwocie nominalnej w każdym urzędzie celnym w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pouczenia, i po zwrocie oryginału potwierdzenia. Zabezpieczenie to wpłacone na bankowy rachunek sum depozytowych Izby Celnej w Krakowie w banku krajowym, w oddziale instytucji kredytowej, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej albo wpłacone na ten rachunek w wykonaniu polecenia przelewu, realizacji czeku gotówkowego albo rozrachunkowego, może być zwrócone w kwocie nominalnej przez Izbę Celną w Krakowie w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pouczenia oraz po uzyskaniu przez tę Izbę z banku krajowego prowadzącego jej rachunek wyciągu bankowego potwierdzającego uznanie tego rachunku kwotą zabezpieczenia.
Zabezpieczenie złożone w postaci dokumentów mających wartość płatniczą może być zwrócone w urzędzie
celnym, w którym zostało złożone, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pouczenia.
 
W przypadku zagubienia oryginału potwierdzenia złożenia zabezpieczenia podlegające zwrotowi
zabezpieczenie może zostać zwrócone osobie uprawnionej w urzędzie celnym, w którym zostało złożone, po czasie 2 miesięcy od dnia złożenia w tym urzędzie oświadczenia osoby uprawnionej o zagubieniu
oryginału potwierdzenia.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce (Dz.U. 2015 poz. 1057).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.