Aktualnie obowiązujący druk

RACH-KOR (od 2014) (archiwalny) Rachunek korygujący (bez VAT)

Wersja: 28.03.2014 | Pobrań: 7687 | Obowiązuje od: 2014-03-28
Brak głosów

Opis: RACH-KOR (od 2014) (archiwalny) Rachunek korygujący (bez VAT)

Prawo podatkowe nie wskazuje metody korygowania błędnie wystawionego rachunku uproszczonego. Nie oznacza to jednak, że błędy na dokumencie nie mogą być, czy też nie powinny być w żaden sposób korygowane. Dokumenty księgowe powinny bowiem zawsze odzwierciedlać stan zgodny z faktycznym obrazem podejmowanych czynności.

Dokument korygujący powinien zatem wskazywać co najmniej wszystkie dane zawarte na dokumencie pierwotnym oraz podawać jaka pozycja staje się przedmiotem korekty. Nie ma obowiązku prowadzić ewidencji korygowanych rachunków. Należy je traktować jako kolejny dowód księgowy. W ewidencji rachunkowej, błędy dotyczące kwot rozlicza się kolorem czerwonym lub kwotą ujemną po tej samej stronie (w przypadku wystawianych rachunków - po stronie przychodowej). Nie należy natomiast w związku z korygowaniem wystawionego rachunku kwoty ujmować jako koszt.

Rachunki korygujące warto wysyłać (choć nie ma takiego obowiązku) za potwierdzeniem odbioru lub co najmniej listem poleconym. W przypadku faktur VAT sytuacja jest inna - korekta VAT obniżająca wartość podatku możliwa jest co do zasady dopiero w okresie, w którym podatnik otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi.  

Podstawa prawna:

Par. 14 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. 2005, nr 165, poz. 1373).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.