RACH(Konc) Rachunek końcowy (do sprzedaży bez VAT) 10 pozycji

Wersja: 12.10.2015 | Pobrań: 2204 | Obowiązuje od: 2015-10-12
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: RACH(Konc) Rachunek końcowy (do sprzedaży bez VAT) 10 pozycji

W przypadku, gdy podatnik zwolniony z VAT zdecydował się potwierdzać rachunkami otrzymanie zaliczki lub zaliczek na poczet świadczenia usługi lub dostawy towarów, wówczas po dokonaniu czynności powinien wystawić również rachunek końcowy.

Rachunek taki powinien zawierać co najmniej:

  • datę wystawienia,
  • numer kolejny,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
  • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi,
  • kwotę należności ogółem.

W dokumencie wystawianym po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty. Rachunek końcowy powinien również zawierać numery rachunków wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. W przypadku gdy wystawiono więcej niż jeden rachunek  dokumentujący otrzymanie części zapłaty, a rachunki te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatni z tych rachunków powinien zawierać również numery poprzednich rachunków.

Ze względu na fakt, że rachunek zaliczkowy i końcowy wystawia podatnik zwolniony z VAT do wartości sprzedaży 150.000 zł, należy stwierdzić, że samo otrzymanie zaliczki (zadatku, raty, przedpłaty) na poczet sprzedaży nie wpływa u podatnika zwolnionego z VAT na przekroczenie przez niego wartości limitu 150.000 zł sprzedaży, a zatem nie spowoduje u niego utraty prawa do zwolnienia z VAT. Dopiero sprzedaż (np. dostawa, świadczenie usługi) musi zostać wprowadzona do ewidencji i wpłynie na limit. A zatem dopiero moment dostawy towarów lub świadczenia usługi, który może być zbieżny z datą wystawienia rachunku końcowego, wpływać będzie na wartość limitu zwolnienia z VAT.

Podstawa prawna:

Art. 106 f ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, nr 177, poz. 1054);
Par. 3 pkt 3 rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.