REK Reklamacja, formularz reklamacji

Wersja: 26.04.2013 | Pobrań: 34400
3.2 5 | Głosów: 13
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.2 (13 głosów)

Opis: REK Reklamacja, formularz reklamacji

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru nie tylko w przypadku jego wadliwości, ale również wtedy, gdy towar nie spełnia oczekiwań kupującego.
Kupujący może złożyć reklamację u sprzedawcy, jeśli zakupił towar wadliwy. Sprzedawca odpowiada za towar, który sprzedał i nie może odsyłać klientów z reklamacją, np. do producenta danej rzeczy.
Reklamację można składać u sprzedawcy w ciągu dwóch lat od zakupienia  towaru. Jeśli wcześniej okaże się, że dany produkt jest wadliwy, należy zgłosić reklamację  u sprzedawcy w ciągu 2 miesięcy od chwili, gdy towar okazał się wadliwy. Jeśli zostanie przekroczony ten termin, sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za wadliwy produkt.
Reklamować można każdy towar, który jest niezgodny z umową. Reklamację można zgłosić ustnie lub pisemnie. Zaleca się jednak, aby reklamację składać na piśmie. Reklamację należy złożyć z dokumentem, który potwierdza zakup danej rzeczy lub produktu – może to być paragon lub faktura.
Sprzedawca powinien się ustosunkować do naszej reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych.

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.