Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: RKPZ (archiwalny) Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej
RKPZ (archiwalny) Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej

RKPZ (archiwalny) Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej

5.01
2373
Wersja: 28.10.2013
Obowiązuje od 28.10.2013

Do czego stosuje się RKPZ

Formularz Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej w pierwszej części powinien zawierać podstawowe informacje takie jak: imię i nazwisko delegowanego, stanowisko służbowe, cel podróży, miejscowość i kraj docelowy oraz środek transportu.

W kolejnej części należy podać czas podróży zagranicznej, który zależy od odbywania jej środkami komunikacji:  

  •  lądowej od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju;
  •  lotniczej – od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;
  •  morskiej – od chwili wyjścia statku (promu) z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do pierwszego portu polskiego.

W części Rozliczenie wyjazdu służbowego należy wypełnić pozycje, które umożliwią prawidłowe wyliczenie końcowej kwoty rozliczenia.
Pozycję dotyczącą Diet można wyliczyć za pomocą formularza: Kalkulacja wysokości diety z podróży zagranicznej, a następnie przenieść kwotę Ogółem do pozycji Łączna wartość diety.

W pozycji Koszty noclegu pracownik wykazuje wysokość kosztów stwierdzonych rachunkiem w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach. W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit.

Pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości za granicą, w której pracownik korzystał z noclegu.

Na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży zagranicznej.

W przypadku choroby powstałej podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych niezbędnych kosztów leczenia za granicą.

Osoba rozliczająca się z kosztów podróży ma możliwość wyboru rozliczenia w walucie otrzymanej zaliczki lub w walucie polskiej, według średniego kursu z dnia jej wypłacenia.

Formularz opatrzony jest wieloma komunikatami, które ułatwiają prawidłowe wypełnienie formularza. W przypadku, gdy formularz zostanie prawidłowo wypełniony komunikaty znikają i nie są widoczne na wydruku.

Nowe stawki diet i limitów noclegowych zostały określone w załączniku do rozporządzenia w sprawie należności z tytułu podróży służbowej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF