Aktualnie obowiązujący druk

RUUa (archiwalny) Rachunek do umowy uaktywniającej (umowa z nianią)

Wersja: 02.06.2015 | Pobrań: 469 | Obowiązuje do: 1969-12-31
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: RUUa (archiwalny) Rachunek do umowy uaktywniającej (umowa z nianią)

Osoba zatrudniona do opieki nad dzieckiem na podstawie umowy zlecenie – umowy uaktywniającej, zobowiązana jest wystawić rachunek, który wskazywać będzie wynagrodzenie brutto, należne składki społeczne i zdrowotne, zaliczkę na podatek,  koszty oraz wynagrodzenie netto.
Płatnikiem składek oraz zaliczki od umowy z nianią pozostaje niania, a nie rodzice dziecka, którzy zatrudniają nianię. Niania samodzielnie płacić będzie od zarobionych kwot zaliczki na podatek do  urzędu skarbowego. Do wartości minimalnego wynagrodzenia składki ZUS finansuje ZUS, a nie rodzice dziecka. Nie ma obowiązku sporządzenia i przekazania niani lub organowi podatkowemu deklaracji i informacji podatkowych (PIT-11, PIT-4R).

Rachunek powinien zawierać co najmniej:

 • dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy (imiona i nazwiska, adresy),
 • datę wystawienia i numer dokumentu,
 • określenie rodzaju wykonanej usługi,
 • ogólną cenę za wykonanie – zgodnie z rozliczanym okresem.

 

Warto też dopisać dodatkowe elementy, które pozwolą na prawidłowe rozliczenie:

 • wartość kosztów uzyskania przychodu,
 •  wartość składek ZUS i zdrowotnych należnych od umowy,
 • wysokość zaliczki na podatek dochodowy.

 

W przypadku umowy niani:

 • stosuje się 20% koszty uzyskania przychodów,
 • do zaliczek na podatek stosuje się 18% stopę podatku,
 • ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, składki na to ubezpieczenie opłacają rodzice dziecka,
 • składki ZUS opłacają rodzice dziecka – jedynie jeśli zarobki są wyższe niż wynagrodzenie minimalne,
 • zaliczki na podatek opłaca samodzielnie niania.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaca składki za nianię do wysokości wynagrodzenia minimalnego (poza składką chorobową), w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • niania została zgłoszona przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
 • rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzą pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą;
 • dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostało objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2013, poz. 1457).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.